• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi do Niepodległości"
    KRS 0000223097

Misja:
Ochrona i odtworzenie filmowych i telewizyjnych zasobów archiwalnych najnowszej historii Polski w procesie walki i odzyskiwania niepodległości, po roku 1980, ze szczególnym uwzględnieniem roli niezależnych mediów elektronicznych.
Działalność kulturalna, naukowa, oświatowa a w szczególności utrzymywanie i pomnażanie zbiorów fundacji, zwłaszcza w zakresie dokumentacji filmowej i fotograficznej okresu od roku 1980 oraz ich opracowywanie i upowszechnianie, wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych nad tym okresem.

Prowadzone działania:
Aktualnie prowadzimy XI Etap odzyskiwania archiwalnych zapisów filmowych z lat 1980-1989 w celu zachowania i udostępnienia do dalszego wykorzystania (naukowego, oświatowego) lub produkcji filmów dokumentalnych. Produkujemy filmy dokumentalne bez cenzury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.