• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Na Rzecz Pacjentów Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu - "Nasze Zdrowie"
    KRS 0000223203

Celem Stowarzyszenia jest poprawa sytuacji Pacjentów Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu. Stowarzyszenie wspiera finansowo i organizacyjnie działania Szpitala w kierunku podniesienia jakości i dostępności usług medycznych oferowanych przez szpital.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.