• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "Start" Wejherowo
    KRS 0000223792

Cele:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin i innych osób deklarujących swoją przynależność do Stowarzyszenia,
2) rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez systematyczne ćwiczenia fizyczne i uprawianie sportu,
3) podnoszenie poziomu psychofizycznego niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia,
4) stałe podnoszenie poziomu sportowego,
5) udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych oraz szkoleń,
6) współpraca ze szkołami, uczelniami i mediami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.