• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową "Pomóż Dziecku Wyzdrowieć" z siedzibą w Gdańsku
    KRS 0000223933

Jesteśmy stowarzyszeniem, którego głównym celem jest organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, ich rodzin oraz opiekujących się nimi placówek medycznych. Nie zatrudniamy pracowników etatowych, a naszą działalność opieramy na zaangażowaniu naszych członków: lekarzy z Oddziału Chemioterapii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz osób, którym nie jest obojętny los dzieci które trafiły na ten oddział.

Obecnie najważniejszym zadaniem jest stworzenie naszym dzieciom godnych warunków leczenia. Dotychczas oddział Chemioterapii Dziecięcej znajdował się w wyeksploatowanym starym budynku. Dzięki staraniom wielu osób, a głównie dzięki ofiarności darczyńców, w czerwcu 2005 r. z ostał otwarty nowy budynek. Jednakże ze względu na ograniczone możliwości finansowe i rosnącą - niestety - liczbę pacjentów budynek ten i tak nie będzie w stanie zapewnić im wystarczającej ilości miejsc. Chcemy zebrać środki, które pozwolą na jego powiększenie i wyposażenie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.