• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"
    KRS 0000225669

Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" jest stowarzyszeniem sportowym zajmującym się szkoleniem dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna. W zajęciach sportowych biorą udział dziewczęta i chłopcy w wieku 6-14 lat.

Zadania statutowe Klubu to: organizowanie turniejów i rozgrywek sportowych, organizowanie obozów sportowych krajowych i zagranicznych, organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanie koncertów i innych imprez kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie szkoleń, kursów i konferencji, organizowanie innych form dozwolonych prawem, udostępnianie obiektów sportowych będących w posiadaniu klubu, udostępnianie sprzętu, przyrządów i przyborów będących własnością klubu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.