• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych
    KRS 0000225713

Misja
1. Wspieranie osób przewlekle chorych psychicznie.
2. Integracja osób chorych ze społeczeństwem.

Prowadzone działania
1. Rehabilitacja lecznicza, opieka medyczna.
2. Wydawanie gazety.
3. Pomoc rzeczowa członkom stowarzyszenia.
4. Szkolenia osób niepełnosprawnych przewlekle chorych.
5. Organizowanie imprez okolicznościowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.