• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Hospicjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przy Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników
    KRS 0000225818

Hospicjum tworzy się w celu świadczenia aktów miłości bliźniego poprzez otoczenie chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej i innych chorób w stanie terminalnym wszechstronną opieką medyczną, duchową, psychologiczną i społeczną.
Hospicjum otacza również rodziny opieką duchową, psychologiczną i społeczną.

Hospicjum prowadzi nieodpłatnie dla osób korzystających ze świadczeń działalność statutową w następującym zakresie:
a) szpitalnictwo,
b) praktyka lekarska,
c) działalność fizjoterapeutyczna,
d) działalność pielęgniarek i położnych,
e) działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna,
f) działalność paramedyczna,
g) pomoc społeczną pozostała,
h) działalność związaną z organizacją targów i wystaw,
i) kształcenie osób dorosłych.
Celem opieki hospicyjnej jest umożliwienie chorym najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby poprzez leczenie objawowe, pielęgnację oraz towarzyszenie im i ich rodzinom w trudnej drodze cierpienia jaką razem przechodzą.
Opieka hospicyjna i udzielane świadczenia zdrowotne są bezpłatne dla wszystkich chorych przyjętych pod opiekę.
Celem hospicjum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zysków materialnych.
Jest organizacją pożytku publicznego.

Prowadzone działania
1. Centrum hospicjum domowego
Hospicjum w środowisku chorego w stałej opiece przebywa dziennie około 150 chorych.
2. Oddział stacjonarny (18 łóżek)
3. Oddział dziennego pobytu (30 miejsc)
Spotkania raz w tygodniu w czwartki, w których uczestniczą chorzy z opieki domowej zdolni opuścić dom.
4. Poradnia medycyny paliatywnej czynna:
poniedziałek 10.00-12.00, 16.00-18.00
wtorek 10.00-12.00
środa 10.00-12.00
czwartek 10.00-12.00, 16.00-18.00
piątek 10.00-12.00
5. Poradnia żywieniowa
6. Centrum edukacji medycyny paliatywnej
Szkolenia z zakresu opieki paliatywnej:
dla studentów wydziału lekarskiego Akademii Medycznej
dla studentów fizjoterapii Akademii Medycznej
dla studentów wydziału pielęgniarskiego Akademii Medycznej
Specjalizacja dla pielęgniarek z całej Polski
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek z zakresu "terapia bólu"
7. Centrum szkolenia wolontariatu
W celu zapewnienia fachowej i stałej pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym wojewoda kujawsko pomorski i dyrektor hospicjum ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy powołali Centrum Edukacji i Wsparcia, które szkoli rocznie ok. 100 wolontariuszy.
Dla potrzeb hospicjum odbywają się miesięczne szkolenia, w których uczestniczy ok. 10 osób miesięcznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.