• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja imienia Leszka Podkańskiego
    KRS 0000227661

Celami Fundacji są:
1) wspieranie rozwoju nauki,
2) wspieranie kultury,
3) wspieranie rozwoju oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu,
4) podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży,
5) wspieranie uzdolnionej młodzieży oraz dzieci, a także młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a. stypendiów dla dzieci i młodzieży według programów zatwierdzonych przez Radę Fundatorów;
b. imprez, konkursów, wydarzeń sportowych, naukowych oraz kulturalnych;
c. realizowanie inwestycji wynikających z celów Fundacji
2) przyznawanie nagród i wyróżnień
3) dotowanie, sponsorowanie, wspieranie placówek, szkół i podmiotów prowadzących działalność oświatową, naukową, kulturalną, sportową lub medyczną.

Prowadzone działania
Fundacja powstała w celu podejmowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia głównie dzieci i młodzieży; wspierania uzdolnionej młodzieży oraz dzieci, a także młodzieży i dzieci niepełnosprawnych; wspierania rozwoju oświaty, nauki, wychowania, kultury fizycznej i sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.