• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"
    KRS 0000228778

Naszym celem jest uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich we wszystkich środowiskach w tym wśród młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej, udział w pokazach, inscenizacjach historycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.