• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Weterani Olesno
    KRS 0000228849

Prowadzone działania
Stowarzyszenie organizuje pomoc charytatywna dla mieszkańców gminy i spoza gminy, przeciwdziała patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży. Zajmuje się rozwijaniem różnych dyscyplin sportu i stałego podnoszenia jego poziomu. Organizacja upowszechnia i propaguje rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, organizuje wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.