• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Małopolska Fundacja Ratowania Wzroku
    KRS 0000228866

Misja
Małopolska Fundacja ratowania Wzroku "Dar Widzenia" ma na celu rozwój okulistyki w Polsce oraz wspieranie działań w zakresie nowych metod leczenia i zapobiehgania chorób narządu wzroku, w szczególności onkologii okulistycznej. Pragniemy wspierać naukowy rozwój lekarzy oraz upowszechniać najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie okulistyki. Cele te pragniemy osiągnąć przez:
- nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi organizacjami w zakresie celów fundacji,
- współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
- wspieranie badań naukowych w zakresie okulistyki, onkologii okulistycznej, chirurgii okulistycznej i nauk pokrewnych,
- szkolenia krajowe i zagraniaczne lekarzy i studentów,
- pozyskiwanie sprzętu, aparatury medycznej i materiałów służących celom diagnostycznym, terapeutycznym i naukowym,
- gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji.

Prowadzone działania
W wyniku Kampanii "Święta Łucja", w grudniu 2005 roku otwarto poczekalnię dla dzieci - pacjentów w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ w Krakowie, ul. Kopernika 38. W starym, zabytkowym budynku Kliniki nie było dotąd specjalnej przestrzeni przyjaznej dzieciom, pomimo iż stanowią one znaczną część pacjentów.
Wyposażenie poczekalni pochodzi z darowizn rzeczowych i pieniężnych, uzyskanych przez Fundację. Poczekalnia zapewnia dzieciom i rodzicom spędzenie czasu przed i w trakcie badań w miłej atmosferze, w przytulnym i kolorowym wnętrzu, pośród zabawek i książek. W ten sposób można łatwiej zapomnieć o bólu i stachu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.