• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie - Pokój i Dobro
    KRS 0000229275

Misja
Pomoc oraz współpraca z Klasztorem w jego akcjach.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie od dwóch lat prowadzi Świetlicę środowiskową, zajęcia na sztucznej ściance wspinaczkowej - te działania mają na celu pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Od roku prowadzimy również Klub Seniora, który ma na celu aktywizacje i integrację osób starszych.
Przez dwa lata Stowarzyszenie wspólnie z braćmi z Klasztoru Kapucynów organizowało Pikniki Charytatywne, które stały się już tradycją - w 2007 roku był to już VII Piknik. Dotychczas za środki pozyskane na Piknikach kupowany był sprzęt do Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli, a w ostatnim roku dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli. W 2006 roku został kupiony sprzęt o wartości około 25.000,00 zł, w 2007 roku - o wartości ok. 36.000,00 zł.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.