• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy"
    KRS 0000229916

Podstawowa działalność:
1. Działalność wychowawcza wśród młodzieży szkolnej w zakresie ochrony środowiska i turystyki poprzez organizowanie:
- rajdów pieszych
- prelekcji
- quizów o tej tematyce.
2. Promocja doliny Białej Przemszy i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego:
- udrażnianie rzeki Białą Przemsza dla celów spływów kajakowych
- organizowanie pionierskich spływów i ich propagowanie.
3. Działalność z zakresu gospodarki wodnej poprzez organizowanie:
- wystaw
- spotkań
- prelekcji dla urzędników samorządowych i działaczy społecznych.
4. Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z Gliwic.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.