• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Emila Von Behringa
    KRS 0000230880

Prowadzone działania
1. Popularyzacja osoby naukowca, pierwszego noblisty z dziedziny medycyny - Emila Von Behringa, który urodził się Ławicach w budynku obecnej szkoły.
2. Współpraca z partnerską Fundacją im. Emila Von Behringa w Niemczech.
3. Działania na rzecz szkoły oraz uczniów - fundowanie stypendiów dla szczególnie utalentowanych uczniów z terenów wiejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.