• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta
    KRS 0000230882

Misja
Kontynuowanie chlubnych tradycji historycznych regionu, rozwijanie jego kultury i zapewnienie mu poczesnego miejsca w życiu kulturalnym województwa i kraju.
Ochrona, wzbogacanie i promocja wartości środowiska naturalnego i kulturowego ziemi knyszyńskiej.

Prowadzone działania
Organizowanie spotkań o charakterze odczytowo - kulturalnym. Badanie przeszłości ziemi knyszyńskiej, szczególnie związanej z królem Zygmuntem Augustem. Upamiętnianie historii Knyszyna m.in. poprzez wmurowanie tablicy pamiątkowej żołnierzy AK, tablicy upamiętniającej 420 rocznicę śmierci króla Zygmunta Augusta w Knyszynie, budowa pomnika Króla, tablicy upamiętniającej podpisanie w Knyszynie pierwszej ustawy leśnej. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej. Promocja turystyczna ziemi knyszyńskiej. Realizacja projektów edukacyjno-promocyjnych pt. "Z językiem angielskim przez ziemię knyszyńską", "Spotkanie po latach"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.