• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań"
    KRS 0000231263

Misja:
Promocja idei tolerancji, szacunku oraz współpracy między różnymi wyznaniami i kulturami.

Prowadzone działania:
1. Cykliczny projekt Dzieci Jednego Boga. W jego ramach organizujemy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych: warsztaty Dzieciaki (plastyczne, muzyczne, teatralne, ceramiczne, literackie), Warsztaty Dialogu (spacery po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku połączone z rozmową z przedstawicielami wszystkich wyznań, gry miejskie, spotkania Salonu Wzajemnego Szacunku, panele dyskusyjne.
2. Współpracujemy z Gminą Wrocław, uczestnicząc w jej projektach Szkoła w Mieście, Miejsca Pamięci i Ścieżki Międzykulturowe, Dni Życzliwości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.