• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bukowskie Towarzystwo "Amazonki"
    KRS 0000231575

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz kobiet po mastektomii oraz ich rodzin. Istnieje możliwość rehabilitacji psychofizycznej, gimnastyka usprawniająca, masaż limfatyczny, opieka psychologa, szkolenia psychologiczne. Stowarzyszenie organizuje również wyjazdy integracyjne oraz wycieczki turystyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.