• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
    KRS 0000231763

Stowarzyszenie powstało, aby wspierać interesy zrzeszonych podmiotów gospodarczych w zakresie ich działania, a także aktywnie uczestniczyć w działalności społecznej.

Cele:
- Doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym
- Upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
- Współpraca z władzami administracji samorządowej dla tworzenia warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków
- Popieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników
- Wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej
- Podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności sportowej, kulturalnej i charytatywnej na rzecz mieszkańców Marek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.