• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Tłuszczu
    KRS 0000232491

Naszym celem jest rozwijanie i wspieranie zainteresowań sportowych młodzieży w wieku 13-19 lat. Organizujemy i współorganizujemy imprezy sportowo-rekreacyjne o zasięgu gminnym i powiatowym.Angażujemy młodzież do podejmowania działań i inicjatyw na rzecz rozwoju zainteresowań sportowych, rekreacyjnych, własnych i społeczności lokalnej. Uczymy jak aktywnie spędzać czas wolny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.