• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubiński Klub Olimpijczyka
    KRS 0000232696

- Propagowanie i krzewienie idei kultury olimpijskiej zgodnie z tradycją polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz kartą olimpijską poprzez stworzenie forum dyskusyjnego, organizowanie konkursów wiedzy olimpijskiej, sympozjów oraz imprez związanych z realizacją celów statutowych,
- upowszechnianie wartości zasad olimpizmu poprzez popularyzowanie wydawnictw o tematyce sportowej i olimpijskiej,
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich,
- reprezentowanie interesów ruchu olimpijskiego wobec władz administracji rządowej i samorządowej,
- organizacja Dnia Olimpijczyka, obozów sportowych, zimowisk, kolonii zdrowotnych oraz szkoleń i konferencji dot. zagadnień związanych z kulturą fizyczną,
- popularyzowanie wybitnych zawodników, trenerów, działaczy oraz ich osiągnięć sportowych i szkoleniowych,
- pomoc szczególnie uzdolnionej sportowo młodzieży
- pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez współpracę z innymi organizacjami i fundacjami,
- wspieranie działań szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów szkół specjalnych poprzez nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem "Tacy Sami" przy ZSS w Lubinie,
- promowanie i organizowanie wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.