• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski
    KRS 0000232719

Prowadzone działania
Działania na rzecz dzieci specjalnej troski i ich rodzin: wyjazdy, spotkania, pielgrzymki, porady prawne i psychologiczne, dogoterapia, zjęcia w sali doświadczeń świata, pomoc w wypełnianiu wniosków do komisji orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.