• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Demokratyczna Unia Kobiet - Klub w Gdańsku
    KRS 0000233113

Misja:
Działanie na rzecz równego statusu prawnego kobiet i mężczyzn.
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
Działania na rzecz zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.
Poradnictwo prawne.

Prowadzone działania:
Pośrednictwo pracy, klub pracy, punkt konsultacyjno-informacyjny "Niebieska Linia" dla ofiar przemocy w rodzinie, punkt porad obywatelskich, poradnictwo prawne.
Poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia i dietetyki.
Prowadzimy kursy i szkolenia dla bezrobotnych kobiet, warsztaty i treningi psychologiczne.Klub Pracy
Pomoc naszą świadczymy przede wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Do grudnia 2005 r. dałyśmy zawód 959 kobietom. Każdego roku przychodzi do nas ponad 1000 osób. U nas można zdobyć nowy zawód.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.