• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sportowy "Astra" w Leśniowicach
    KRS 0000233453

Naszym celem jest działalność w głównie zakresie sportu i rekreacji. Organizujemy imprezy masowe, festyny, zawody. Prowadzimy drużyny sportowe w piłce nożnej i szachach. Regularnie uczestniczymy w rozgrywkach ligowych!!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.