• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja PWC
    KRS 0000234238

Od początku swojej działalności w Polsce firma PricewaterhouseCooopers angażowała się w działania wspierające lokalne społeczności, różne grupy osób potrzebujących i obszary niekomercyjne a ważne dla życia społecznego. Podejmowaliśmy różne działania - niektóre z nich angażowały naszych pracowników w ich wolnym czasie, inne polegały na przekazywaniu pomocy rzeczowej lub wspieraniu finansowym z budżetu firmy. Angażowaliśmy się w przeróżne obszary - od wspierania szeroko pojętej kultury i sztuki po działania edukacyjne i charytatywne. Niektóre z inicjatyw były bardziej udane i dawały nam więcej poczucia skutecznego działania, inne nas rozczarowały. W 2005 roku postanowiliśmy przeanalizować nasze dotychczasowe działania, zrozumieć od czego zależał sukces jednych i porażka innych oraz wybrać takie, które przyniosą jak największy efekt i jak najwięcej zmienią na lepsze w naszym otoczeniu. Zapytaliśmy też naszych pracowników na czym chcą się skoncentrować, na co chcą poświęcić swój czas i energię, co powinniśmy wspierać jako firma.

Konsultacja z pracownikami przyniosła odpowiedź: chcemy jako firma działać na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Chcemy wspierać organizacje pozarządowe, które się tym zagadnieniem profesjonalnie zajmują, tak aby efekty ich działania były jak największe. Niektórzy z nas mają więcej czasu do zainwestowania, inni mniej. Niektórzy czują się komfortowo doradzając w zakresie swojej zawodowej specjalizacji, inni wolą posiedzieć przy łóżku chorego dziecka. Wielu z nas jest gotowych przekazać 1% swojego podatku na cel, w który wierzą.

Dlatego założyliśmy Fundację PwC "Podaruj siebie". Określiliśmy komu chcemy pomagać i wspólnie z beneficjentami wypracowujemy jaka pomoc jest im najbardziej potrzebna. Każdy znajdzie tu odpowiadającą mu formę zaangażowania. Ciągle wymyślamy nowe programy i sposoby pomagania. To wciąga.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.