• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice
    KRS 0000234294

Misja
Działanie na rzecz mieszkańców wsi Stanowice.Prowadzone działania
Organizacja prowadzi działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Organizowane jest cyklicznie akcja letnia (wypoczynek dla dzieci), choinka dla potrzebujących, śniadanie wielkanocne.
Aktualnie organizacja podejmuje starania na rzecz utworzenia kawiarenki internetowej w szkole.
Naszym celem jest wyrównywanie szans dzieciom wiejskim. Organizujemy im czas wolny w czasie ferii zimowych i letnich, organizujemy wyjazdy na basen, lodowisko, do kina, teatru, a także do muzeum. Proponujemy również wycieczki ekologiczne.
W naszej gestii jest też ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków, renowacja cmentarza i kościoła. Likwidujemy dzikie wysypiska śmieci- dbamy o zdrowie naszych mieszkańców i estetykę wsi. Ciągle podejmujemy nowe zadania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.