• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju SP Nr 3 w Zgorzelcu - "Nasza Szkoła"
    KRS 0000234653

Prowadzone działania:
Działania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwój i wspieranie bazy dydaktycznej SP nr. 3 w Zgorzelcu.
2. Ochrona tradycji i wartości szkoły.
3. Promowanie zdrowego stylu życia.
4. Zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków do nauki i pracy.
5. Pomoc dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią społeczną.
6. Modernizowanie bazy dydaktycznej i zdobywanie dodatkowych środków finansowych i materialnych dla szkoły.
7. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz w regionie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.