• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Szpitala Św. Jana
    KRS 0000235020

Celem Fundacji jest m.in. inicjowanie działań w dziedzinie ochrony zdrowia oraz wspieranie bieżącej działalności szpitala, w szczególności poprzez zakup sprzętu medycznego, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również innego rodzaju rzeczy, przydatnych z uwagi na działalność placówki leczniczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.