• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu"
    KRS 0000235808

Misja:
Świadczenie pomocy ludziom poszukującym sposobów na realizację swoich planów w sferze aktywności obywatelskiej.
Zwiększenie aktywności społecznej obywateli.
Podnoszenie umiejętności wśród członków organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z wolontariuszami.
Ułatwianie wolontariuszom i organizacjom nawiązywania kontaktów i podejmowania współpracy.

Prowadzone działania:
Prowadzenie analiz zaangażowania wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych w Warszawie.
Promocja w mediach działalności wolontarystycznej.
Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach.
Przygotowanie i współudział w prowadzeniu - razem z Points of Light Foundation Washington USA - tygodniowego seminarium w Polsce na temat zarządzania wolontariatem i kierowania działalnością wolontariuszy.
Utworzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy.
Publikacja materiałów na temat wolontariatu w Polsce.
Realizacja programów pilotażowych promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej, w szpitalach wśród studentów np… "Wolontariat studencki".
Rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego wśród firm sektora biznesu "Wolontariat i społeczne zaangażowanie biznesu".
Realizacja programu "Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej".
Utworzenie na terenie kraju Sieci Centrów Wolontariatu (aktualnie Sieć liczy 9 regionalnych partnerów oraz ok… 60 lokalnych centrów wolontariatu).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.