• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pokochaj Mnie"
    KRS 0000235846

Prowadzone działania
Celem działalności stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z rodzin zastępczych, pogotowia opiekuńczego i domów dziecka poprzez pozyskiwanie środków i przekazywanie ich w formie rzeczowej potrzebującym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.