• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Życia
    KRS 0000236189

Celem Klubu Przyjaciół Życia jest ułatwianie skupionym w nim członkom osobom samotnym, nawiązania przyjacielskich kontaktów, realizowania własnych umiejętności dla dobra wszystkich członków, przeciwdziałania osamotnieniu, promowanie zasad przyjaźni i tolerancji, zwiększenie szans osób samotnych na pełne współuczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym.

- organizujemy prelekcje i dyskusję
- organizujemy spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy kulturalne
- roztaczamy opiekę i udzielamy pomocy potrzebującym członkom
- organizujemy życie koleżeńskie i przyjacielskie, współpracujemy z innymi organizacjami

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.