• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ignatianum
    KRS 0000236286

Misja
1. Prowadzenie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie.
2. Przygotowanie młodziezy akademickiej do pracy nauczyciela, pedagoga.

Prowadzone działania
Prowadzenie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie.
Przygotowanie młodziezy akademickiej do pracy nauczyciela, pedagoga.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.