• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski
    KRS 0000236304

Prowadzone działania
Prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w klasach: gitara, fortepian, skrzypce. W szkole uczy się obecnie 48 uczniów w klasie w wieku 7 - 16 lat.
Uczestniczymy w programie stypendialnego " Dyplom z marzeń" (w roku 2006 dla 2 osób), w roku 2007 4 osoby.
Organizowane są comiesięczne koncerty muzyki z udziałem zaproszonych artystów i uzdolnionych uczniów.
Prowadzony jest Zespół Tańca Ludowego "Hanka".
Organizujemy Pikniki Muzyczne ( ystępy zespołów artystycznych, zaproszonych solistów) wraz z imprezami towarzyszącymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.