• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
    KRS 0000237252

Misja:
Ochrona i promowanie praw dziecka niepełnosprawnego.
Udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z wychowaniem i leczeniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych metodami W. Sherborn oraz M. i Ch. Knillów.
Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych.
Organizowanie imprez okolicznościowych i różnych wycieczek.
Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowymi.

Prowadzone działania:
Realizując cele naszego Koła organizowane są zajęcia z rehabilitacji ruchowej, które mają na celu wspomaganie rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychicznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Prowadzone są głównie metodą W. Sherborn. Oprócz tej metody na zajęciach wykorzystywane są też programy aktywności M. i Ch. Knillów. Zajęcia te odbywają się w każdy wtorek w godz. 16.00 - 18.00 w sali Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Godzinę przed tymi zajęciami rodzice mogą korzystać z indywidualnych porad i konsultacji z psychologiem, pedagogiem i rehabilitantem. Dzieci mają również indywidualne zajęcia z logopedą. Odbywają się zebrania z rodzicami, podczas których omawiane są bieżące sprawy Koła. Rodzicom przekazywane są wszystkie pozyskane informacje dotyczące dzieci niepełnosprawnych. Rodzice nawzajem pomagają sobie w rozwiązywaniu trudnych problemów.
Co roku organizujemy turnus rehabilitacyjny w Specjalistycznym Ośrodku. Zawsze wyjeżdża grupa 20 dzieci i 20 rodziców. Stało się już tradycją, że jest to turnus w Ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Wiatrowie k. Węgrowca. Zarząd Koła podejmuje wiele inicjatyw aby pozyskać jak najwięcej środków finansowych na dofinansowanie powyższego turnusu, tak żeby nawet najbiedniejsi mogli skorzystać z turnusu.
Stało się też tradycją, że co roku organizujemy zabawy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia, na których dzieci bawią się ze swoim zdrowym rodzeństwem i rodzicami. Zawsze dzieci obdarowywane są paczkami z prezentami. Zabieramy również dzieci z rodzicami na różne wycieczki plenerowe z ogniskiem, pieczeniem kiełbasek. Mają one na celu integrowanie naszych rodzin, rozwijanie przyjaźni między dziećmi oraz wspólne spędzanie czasu poza swoimi domami.
W dniach 19-21.04.2002r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja nt. "Dziecko niepełnosprawne w środowisku". Konferencja odbyła się w sali widowiskowej Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha i Burmistrza Szczawna-Zdroju. Udział wzięli przedstawiciele 50 kół z całej Polski.
W marcu 2001 roku grupa 50 osób, w tym 25 niepełnosprawnych, była na pielgrzymko-wycieczce do Włoch. Zwiedziliśmy wiele miast (Padwa, Asyż, Wenecja Loretto, Rzym, itd.) oraz uczestniczyliśmy w audiencji z papieżem Janem Pawłem II. Niepełnosprawni na wózkach mieli zaszczyt siedzieć blisko Ojca Św. (po prawej stronie 5 m od papieża), a na zakończenie audiencji podchodzili do papieża, wręczyli mu prezent i kronikę Koła oraz otrzymali osobiste błogosławieństwo. Koło cały czas intensywnie pracuje, po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.