• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice
    KRS 0000237556

Celem organizacji jest niesienie pomocy osobom upośledzonym umysłowo, niepełnosprawnych ruchowo i społecznie w wieku od 4 do 30 lat. Fundacja podejmuje działania na rzecz Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lwówku Śląskim. Działania organizacji polegają na wspieraniu niepełnosprawnych z placówki opiekuńczo wychowawczej przez tworzenie bazy rehabilitacyjnej, zaplecza socjalnego oraz poszerzania odpowiednio wykwalifikowanej załogi typu lekarze, pedagodzy, rehabilitanci i wolontariusze.
Wszystkie wymienione działania mają na celu poprawę życia osób niepełnosprawnych, w każdym tego słowa znaczeniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.