• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ich Lepsze Jutro"
    KRS 0000237677

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO jest organizacją pozarządową, działającą od 2005 r. na rzecz poprawy jakości życia dzieci. Zajmuje się edukacją, terapią, rehabilitacją i wsparciem najmłodszych.

Stowarzyszenie posiada profesjonalne warunki do realizacji swoich zadań statutowych. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, są komfortowo urządzone i wyposażone, tak by dziecko czuło się tam bezpiecznie, a prowadzona terapia przynosiła jak najlepsze efekty.

Organizacja oferuje kompleksową pomoc dzieciom z niepełną sprawnością i deficytami.

Najmłodsi mogą skorzystać z zajęć logopedycznych, w czasie których jest wywoływana i doskonalona mowa, prowadzona nauka wypowiadania się i nawiązywania kontaktu z otoczeniem. W czasie spotkań muzykoterapeutycznych dźwięk i muzyka wyzwala u dzieci przeżycia i emocje, uczy, bawi, uspokaja. Słuchanie muzyki stymuluje mózg, ułatwiając działanie wyższych jego funkcji , ma wpływ na szybkość i trwałość zapamiętywania. Muzyka rozwija zdolności percepcyjno- motoryczne, poprawia samoocenę i kreatywność.

Dumą Stowarzyszenia jest dogoterapia. Zajęcia z wykorzystaniem przeszkolonych psów pozwalają dzieciom na rozwój funkcji dotykowych i oddechowych, stymulację ruchową i okazanie uczuć, emocji. Zabawy z psem przynoszą doznania termiczne, zapachowe, a przede wszystkim sprawiają radość i odprężenie psychofizyczne.

Systematyczne spotkania w Stowarzyszeniu to dla dzieci chwile równych szans, czas radości i samozadowolenia. Jedną ze stosowanych metod jest pedagogika lecznicza Marii Montessorii. Co ważne, metoda ta jest stosowana w pracy z dziećmi o prawidłowym rozwoju intelektualnym oraz z opóźnionymi w rozwoju. Wykorzystywana jest jako szczególna pomoc dla dzieci z niepełną sprawnością w ich maksymalnym usamodzielnianiu się. Podejście to uwzględnia neurofizjologiczne podstawy uczenia się i specjalny udział w tym procesie - narządów zmysłów. Zaletą metody jest sposób proponowania zajęć i praca na pomocach dydaktycznych, co sprawia, że spotkania dzieci z terapeutką są atrakcyjne i zachęcające do wytrwałości w pracy. Metoda dostarcza ćwiczeń praktycznych, bezpośrednio związanych z radzeniem sobie w kontaktach i środowisku społecznym.

Stowarzyszenie posiada Pracownię EEG Biofeedback, w której prowadzona jest terapia mózgu, usprawnienie procesów myślowych, poprawa koncentracji, trening leczniczy z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Ciekawe i pomocne zajęcia oferuje również gabinet terapii behawioralnej i gabinet światła, który służy terapii, relaksacji i wyciszeniu. Jedną z propozycji jest też gabinet fizjoterapii, w którym dzieci nie tylko są usprawniane ruchowo, ale również korygują swoje wady postawy.

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO posiada prestiżowy status organizacji pożytku publicznego. To oznacza, że każdy podatnik może podarować 1 proc. swojego podatku na rzecz małych podopiecznych. To nic nie kosztuje, a sprawi, że na twarzach dzieci zagości uśmiech.

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO – jeden procent – niejeden uśmiech.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.