• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Lions Club Jarocin"
    KRS 0000237987

Pomagamy osobom niepełnosprawnym, w szczególności chorym dzieciom, m.in.wpierając finansowo zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla małych dzieci pt. "Naucz mnie być Mamą" w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.