• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Delphinus - na rzecz Rehabilitacji Medycznej i Społecznej
    KRS 0000238217

Fundacja została powołana dla prowadzenia i wspierania wszechstronnej działalności, w szczególności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundacja podejmuje też działania na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej, integracji oraz profilaktyki uzależnień, wspiera i prowadzi inicjatywy o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i innych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.