• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Gniezna
    KRS 0000238745

Misja
Działanie na rzecz rozwoju życia kulturalno - oświatowego, naukowego i artystycznego. Ocenianie potrzeb i wyrażanie opinii w imieniu środowisk twórczych i aktywu społecznego, w zakresie życia kulturalnego, oświatowego, naukowego i artystycznego wobec władz państwowych instytucji i organizacji społecznych. Upowszechnianie dotychczasowego dorobku twórczości: naukowej, artystycznej i kulturalnej. Działanie na rzecz ochrony zabytków i środowiska naturalnego miasta. Upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości i dniu dzisiejszym. Obejmowanie patronatu nad Szlakiem Piastowskim.

Prowadzone działania
Skupienie instytucji, stowarzyszeń i ludzi, którym bliska jest historia miasta, jego zabytki, dzień dzisiejszy i rozwój w przyszłości. Organizowanie konferencji, spotkań, zebrań i sympozjów poświęconych problemom związanym z życiem Gniezna. Organizowanie wystaw, pokazów i konkursów. Zapewnienie pomocy finansowej i materialnej z przeznaczeniem na rozwój życia społeczno - kulturalnego. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej. Nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i instytucjami społeczno - kulturalnymi, naukowymi, artystycznymi i regionalnymi. Zorganizowanie uroczystości 10 - lecia odsłonięcia pomnika Bolesława Chrobrego. Wydanie publikacji o charakterze naukowym "Gniezno - studia i materiały historyczne". Zorganizowanie uroczystości jubileuszowej Towarzystwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.