• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Grzegorza z Sanoka"
    KRS 0000239073

Fundację Grzegorza z Sanoka stworzono dla najszerzej pojętego dobra osób cierpiących na dystrofię mięśniową. Co nie znaczy, że nie jest otwarta dla innych. Fundacja będzie realizowała cele statutowe.
Fundacja będzie zbierała środki finansowe na realizację tych celów. Fundacja będzie tworzyła rodzinę dla tych, którzy chcą w niej być, potrzebują jej pomocy, chcą pomóc innym i chcą aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju.
Naszym priorytetowy celem jest budowa ośrodka integracyjnego, gdzie będzie można organizować spotkania, szkolenia, wykłady, spotkać się z lekarzem, rehabilitantem, ciekawymi ludźmi, nauczyć się czegoś i nauczyć innych, odpocząć, - a może i zaprosić przyjaciół na imieniny.
A może czasem nie zamykać się w nim i pojechać wspólnie dalej? Dalej - chcemy stworzyć miejsce, w którym będzie można zasięgnąć porady, informacji, pomocy w rozwiązaniu i małego i dużego problemu.
Pragniemy, by naprawdę było "bez barier".

Projekty Fundacji Grzegorza z Sanoka

I. Projekt "Jesteśmy między wami - bądźcie z nami"
Cel projektu: w różnorodny sposób prowadzona akcja informacyjna o Fundacji.
Adresaci projektu:
- osoby chore na dystrofię mięśniową,
- osoby i instytucje mogące w dowolny sposób nieść pomoc w działalności Fundacji.
Metody realizacji:
- stała plansza w TV Sanok,
- kontakt z prasą regionalną,
- akcja informacyjna w urzędach i instytucjach publicznych,
- bezpośrednie kontakty z władzami samorządowymi,
- stworzenie i budowanie domeny www.fgzs.org.
- kontakty poprzez pocztę mailową oraz stworzenie forum
Projekt jest prowadzony w sposób ciągły i bezterminowy.

II. Projekt "Dajemy sobie radę jak potrafimy"
Cel projektu: stworzenie środowiska w którym będzie działała Fundacja.
Adresaci projektu:
- osoby chore na dystrofię mięśniową,
- osoby i instytucje mogące w dowolny sposób nieść pomoc w działalności Fundacji.
Metody realizacji:
- wyszukanie osób chętnych do aktywnej działalności na rzecz Fundacji,
- wzajemna wymiana doświadczeń osób chorych na dystrofię mięśniową,
- nawiązywanie kontaktów z innymi fundacjami i organizacjami,
- pomoc Fundacji w uczestniczeniu w turnusach rehabilitacyjnych,
- ułatwianie kontaktów poprzez poszukiwanie zbędnego sprzętu komputerowego i przekazywanie go osobom zainteresowanym.
Projekt jest prowadzony w sposób ciągły i bezterminowy.

III. Projekt "Sprzątamy bariery po zdrowych"
Cel projektu: usuwanie barier architektonicznych w budynkach i na drogach.
Adresaci projektu:
- urzędy i instytucje publiczne
- ośrodki wypoczynkowe, rekreacyjne, sportowe, kulturalne
Metody realizacji:
- działania uświadamiające i ułatwiające identyfikację barier
- medialne akcje uświadamiające istnienie barier
- bezpośrednia informacja i kontakt z urzędami i instytucjami
- nakłanianie do likwidacji barier
Projekt jest prowadzony w sposób ciągły i bezterminowy.

IV. Projekt "Przystanek Sanok"
Etap pierwszy:
Cel projektu: stworzenie ośrodka integracyjnego, w którym będzie można organizować szkolenia, wykłady, spotkać się z lekarzami, rehabilitantami, ciekawymi ludźmi ze świata kultury, muzyki i sztuki, zasięgnąć porady, informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów, odpocząć, rozwijać swoje zainteresowania i talenty.
Adresaci projektu:
- osoby chore na dystrofię mięśniową,
- osoby i instytucje mogące w dowolny sposób nieść pomoc w działalności Fundacji.
Metody realizacji:
- tworzenie Grupy Twórców Ośrodka, składających się z osób kompetentnych, mających umiejętności i możliwości organizacyjne,
- Współpraca z władzami samorządowymi Sanoka w tworzeniu ośrodka,
- Pozyskiwanie środków i pomocy od osób i instytucji na realizację programu,
- Stworzenie szczególnie wśród chorych na dystrofię mięśniową grona osób aktywnie uczestniczących w realizacji projektu.
Etap drugi i kolejne: są uzależnione od realizacji etapu pierwszego.

V. Projekt "Fundacja z Władzami Samorządowymi Miasta Sanoka"
Cel projektu: nawiązanie ciągłej współpracy z Władzami Samorządowymi Miasta Sanoka.
Współpraca w projekcie:
- władz Fundacji,
- władz samorządowe Urzędu Miasta Sanoka.
Metody realizacji:
- bezpośredni i ciągły kontakt z przedstawicielami władz samorządowych,
- ciągła informacja o pracach i zamierzeniach Fundacji,
- wsparcie władz samorządowych w działalności i zamierzeniach Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.