• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa "Nowy Dom"
    KRS 0000240167

Misja:
Celem Stowarzyszenia jest działalność obejmująca zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym w szczególności podejmowanie działań na rzecz rodziny oraz upowszechniania, zawiązywania i wspierania zastępczych środowisk rodzinnych.

Prowadzone działania:
Prowadzimy działania na rzecz Rodzin Zastępczych, dzieci przebywających w tych rodzinach i rodzinach biologicznych dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.