• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
    KRS 0000241772

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych tworzy i realizuje najwyższej jakości programy zdrowotne oraz pomaga kreować politykę zdrowotną. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, samorządami, prywatnym sektorem i organizacjami pozarządowymi, aby pomóc Polakom osiągać jak najlepsze zdrowie wykorzystując najskuteczniejsze narzędzia zdrowia publicznego i ochrony zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.