• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych "Przystań na Parkowej"
    KRS 0000242715

Prowadzone działania:
Wspieranie funkcjonowania domu pomocy społecznej w Wadowicach poprzez polepszanie warunków bytowych i zdrowotnych przebywających w nim mieszkańców, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.
Realizacja zadań publicznych zawartych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.