• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dom Rain Mana
    KRS 0000243408

Fundacja Dom Rain Mana powstała w z inicjatywy rodziców dorosłych osób z autyzmem, ich przyjaciół oraz pracujących na ich rzecz profesjonalistów. Misją Fundacji jest niesienie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom, tworzenie przyjacielskich więzi i wspieranie rodzin w życiu z autyzmem, upowszechnianie wiedzy o autyzmie, a w dalszej perspektywie - stworzenie Domu Rain Mana – ośrodka stałego pobytu oraz centrum pracy i rehabilitacji dla osób z autyzmem na wiejskiej farmie. Farma powstanie we wsi Kwieki, koło Czerska, na pięknej 8,4 ha działce, położonej w Borach Tucholskich.
Istnieje już projekt domu, ciągle zbieramy środki na budowę. Temu celowi przyświecają akcje charytatywne prowadzone prze Fundację (koncerty i aukcje), odkładamy na konto budowy wszystkie przekazywane nam darowizny i 1% z podatków, wpłacany Fundacji przez podatników.

Nasze działania to:
- upowszechniamy wiedzę na temat autyzmu poprzez stronę: www.domrainaman.pl i na fb: https://www.facebook.com/#!/domrainmana
- wydajemy półrocznik AUTYZM (w przygotowaniu nr 11 AUTYZMu),
- prowadzimy „Akademię dla Rodziców”: szkolenia dla rodziców i profesjonalistów,
- organizujmy imprezy integrujące rodziny (wycieczki rodzinne, spotkania),
- wspieramy rodziny wychowujące dzieci z autyzmem (indywidualne konsultacje psychiatryczne, konsultacje rodzinne, poradnictwo telefoniczne i meilowe).

Po co to wszystko?
Osoby z autyzmem zawsze będą potrzebowały wsparcia i szczególnej opieki, zapomniało jednak o nich polskie ustawodawstwo. W istniejących domach pomocy społecznej, nastawionych na pomoc osobom z umiejętnościami społecznymi i zdolnościami do komunikowania swoich potrzeb, osoby autyzmem nie mają szans na godne życie. Rozwiązywaniem trudności w opiece nad nimi w istniejących ośrodkach są silne dawki leków, co równa się powolnej eutanazji. Nie chcemy się na to zgodzić. Dlatego właśnie tworzymy DOM RAIN MANA. To co tworzymy w tej chwili w Fundacji to tworzenie podwalin pod nieistniejący jeszcze w Polsce system pomocy dorosłym z autyzmem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.