• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Po Prostu Partner"
    KRS 0000243776

Celem Stowarzyszenia jest:
a) Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych i ubogich,
b) Udzielanie pomocy rodzinom tych dzieci w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
c) Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci, profilaktyka uzależnień,
d) Uspołecznianie i usamodzielnianie dzieci i młodzieży,
e) Wdrażanie dzieciom zasad życia społecznego i patriotyzmu lokalnego,
f) Pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać wyżej wymienionej pomocy i opieki dzieciom,
g) Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie swojej działalności,
h) Promowanie miasta i gminy Żory.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18, z rodzin dysfunkcyjnych oraz ubogich. Prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Podopieczni odrabiają tam lekcje, wyrównują zaległości, uczestniczą w zajęciach tzw. społeczności oraz relaksacyjnych. W weekendy - zajęcia na basenie oraz łyżwy. W wakacje i ferie szkolne organizowane są wyjazdy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.