• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
    KRS 0000243871

Prowadzone działania:
- popularyzacja dorobku polskich artystów poprzez organizowanie wystaw
- prowadzenie prac badawczych, konferencji, seminariów, sympozjów, konkursów
- tworzenie kolekcji dzieł sztuki
- prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych
- współdziałanie ze środowiskami twórczymi, organizacjami społecznymi o podobnych celach działania, a nadto z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego
- udzielanie pomocy socjalnej artystom polskim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.