• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gdańskiej Zaspy
    KRS 0000243903

Jesteśmy Stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego, do którego należeć może każdy, kto czuje potrzebę wspólnych społecznych działań. Każdy, kto pragnie by na naszym osiedlu było piękniej, wygodniej, bezpieczniej, lepiej.

Bardzo pracowicie przebiegają kolejne lata naszej działalności. Finansujemy dożywianie najbiedniejszych, finansujemy letnie i zimowe atrakcje grupie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizujemy konkursy plastyczne dla dzieci zakończone uroczystym wręczeniem nagród. Współorganizujemy Dzień Dziecka, zabawy mikołajkowe, osiedlowe festyny, a także corocznie dostarczamy kilkudziesięciu rodzinom gdańskiej Zaspy paczki z żywnością pozyskaną z Banku Żywności.
Mamy też wiele innych pomysłów. Spotykamy się by rozmawiać o ich realizacji raz w miesiącu w swojej siedzibie. Terminy spotkań podawać będziemy na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.