• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Domów Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
    KRS 0000244232

Misja
Pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów DPS. Wsparcie organizacyjne i finansowe imprez kulturalno-oświatowych organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Popularyzacja w środowisku potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych oraz ich integrację.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie dopiero rozpoczęło działalność i zamierza skupić się na pomocy mieszkańcom DPS na terenie powiatu Kędzierzyn - Koźle. Zamierza zorganizować imprezy integracyjne na terenie powiatu dla osób niepełnosprawnych. Pierwszą imprezą będzie plener malarski dla 100 osób niepełnosprawnych pod nazwą "Wiosenny Pejzaż 2006" w DPS Kędzierzyn-Koźle.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.