• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Parafialny Klub Sportowy Jadwiga
    KRS 0000245564

Misja
- Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży i dorosłych.
- Organizacja wolnego czasu naszych podopiecznych.
- Organizacja zimowych i letnich obozów sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
- Organizacja akcji "Zima w mieście" oraz "Lato w mieście"
- Organizacja zajęć usprawniających dla osób starszych, dla osób z nadwagą i z innymi schorzeniami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.