• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ratownictwa Bezpieczni nad Wodą
    KRS 0000246417

Misja
Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań prewencyjnych i szkoleniowych w zakresie propagowania bezpiecznego uprawiania rekreacji, wypoczynku, turystyki i sportów wodnych oraz organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkom lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i morskich wodach przybrzeżnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.