• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jesteśmy Razem - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
    KRS 0000246550

Misja:
Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężoną niepełnosprawnością, rozwijanie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, prowadzenie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych, rozwojowych i społecznych - działania w zakresie rehabilitacji, edukacji, kultury, rekreacji i integracji z otwartym środowiskiem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.